Saker til SST2-22/23

Samlefil med sakspapirene

00 Konstituering
SST2 00.04-22/23 Konstituering
01 Rapporter og orienteringer
SST2 01.03-22/23 Rapporter
SST2 01.04-22/23 Protokollsaker
02 Økonomi- og fullmaktsaker
  Ingen saker
03 Eventuelt, resolusjoner og uttalelser
SST2 03.02-22/23 Resolusjoner
04 Valg
SST2 04.01-22/23 Valg av vedtektskomite
05 Styringsdokumenter
  Ingen saker
06 Innkomne saker
SST2 06.03-22/23 Foreløpig saksliste til landsmøtet 2023
SST2 06.04-22/23 Kommune og fylkestingsvalget 2023
SST2 06.05-22/23 Søknad om medlemskap fra Noroff University College

Kontakt oss


E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no